Připravujeme

Připravujeme pro Vás,naše zákazníky výstavbu mobilní betonárky v regionu Kolín.

Výrobu a prodej palivového dřeva.

Prodej uhlí a briket.

Prodej volně ložených substrátů,zemin,mulčovacích kůr,štěrků a písků,recyklátu.