Připravujeme

Připravujeme pro Vás,naše zákazníky výstavbu mobilní betonárky v regionu Kolín.

Připravujeme výstavbu obalovny s výkonem 100 t /h 

Připravujeme výstavbu recyklačního centra .

Připravujeme půjčovnu stavebních strojů a nářadí.

Výrobu a prodej palivového dřeva.

Prodej uhlí a briket.

Prodej volně ložených substrátů,zemin,mulčovacích kůr,štěrků a písků,recyklátu.